071 576 3559 service@freekvanos.nl
Verstopping, storing of lekkage? Bel ons op 071 576 3559 24/7 service

Subsidie

De overheid helpt mee met het vergroenen van Nederland. Zie hieronder aantal voorbeelden, de overheid heeft regelmatig tijdelijke potjes. Financieringen, subsidies enz. Vaak zijn investeringen ook rendabel zonder terugverdientijd.

subsidieEnergiesubsidiewijzer
Toch gelden er in diverse provincies en gemeenten regionale of lokale regelingen. In de provincie Utrecht geldt bijvoorbeeld de Meer Met Minder Utrecht regeling. U kunt nakijken of uw woonplaats eventueel ook onder een regeling valt op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Btw-verlaging
Op isolerende maatregelen en verbouwingen geldt een btw-verlaging van 19% naar 6%. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar www.belastingdienst.nl.

Subsidieregeling Zonnepanelen

De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers. Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.
Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is € 21.550.000,- voor het jaar 2012. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 juli 2012 om 9.00 uur met DigiD. Heeft u nog geen DigiD dan kunt dit alvast regelen op dewebsitevan DigD. Vervolgens kunt u vanaf 2 juli 2012 via het het elektronisch loket van Agentschap NL uw subsidieaanvraag indienen.

Zakelijk

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komt u in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat betekent dat u een bepaald percentage van de investering kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunt u een belastingvoordeel krijgen. Deze fiscale regeling heet willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil). De regeling houdt in dat u in een willekeurig jaar een willekeurig percentage mag afschrijven, zodat u een liquiditeit- of rentevoordeel kunt behalen. Stimulering Duurzame

Energieproductie (SDE+)
Als producent van duurzame energie kunt u subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwekking van duurzame warmte én elektriciteit of groen gas.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Als u investeert in energiebesparende technieken, komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt ook voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Wij kunnen u helpen met het doen van aanvragen. Voor meer vragen staan wij u graag te woord.

Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. binnen kantoor tijden  nemen wij contact met u op.

Spoed? bel ons dan direct 071-5763559

Verstopping, storing of lekkage?

Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 bereikbaar.