Certificering CO vrij is binnen!

hybride-warmtepomp-freek-van-os

Per 1 april 2023 moeten bedrijven gecertificeerd zijn voordat zij mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties, zoals geisers, cv ketels en gashaarden.
Freek van Os heeft met succes de benodigde certificering behaald volgens BRL 6000-25! Dit betekent dat wij volledig gekwalificeerd zijn om met gasverbrandingsinstallaties te werken.

Bekijk het register op https://register.tlokb.nl/co/

Waarom is de gasketelwet opgesteld?

De invoering van de Gasketelwet is een direct gevolg van recente inzichten in de gevaren van koolmonoxide. In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 is aan het licht gekomen dat veel koolmonoxide-ongevallen te wijten waren aan verkeerde handelingen of nalatigheid van onervaren installateurs. Wat opvallend is, is dat de helft van deze incidenten plaatsvond bij moderne cv-installaties, terwijl men voorheen dacht dat vooral oudere apparaten problemen veroorzaakten.

Met het oog op het professionaliseren van de branche en het verder waarborgen van de veiligheid heeft de Rijksoverheid besloten om certificering verplicht te stellen. Dit initiatief is bedoeld om ervoor te zorgen dat gasinstallateurs over de juiste kwalificaties en kennis beschikken om deze risico’s te minimaliseren en de veiligheid te verbeteren.